Soul studio

11:17 - 18/12/2017

Soul Studio sẽ là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động về sức khỏe như lớp yoga Kundalini, Wellbeing workshop được tổ chức hàng tuần. Các lớp học được tổ chức theo lịch trình đặt sẵn, hoặc chúng tôi có thể đáp ứng dựa trên nhu cầu của bạn.